« Zpět na seznam slovíček

Předseda SVJ je statutárním orgánem společenství vlastníků jednotek v případě, že stanovy neurčily tímto orgánem výbor SVJ. Je volen a odvoláván shromážděním vlastníků jednotek.

Předseda SVJ rozhoduje ve všech věcech, které zákon nebo stanovy nesvěří jinému orgánu společenství. Především tak zastupuje společenství navenek a nese odpovědnost za jeho hospodaření

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace