« Zpět na seznam slovíček

Jedná se o zvláštní druh věcného práva k cizí věci. Reálná břemena jsou aktivními věcnými břemeny. Vlastník věci, která je zapsaná do veřejného seznamu (typicky nemovité věci, stavby či bytové jednotky) má povinnost něco konat nebo dávat ve prospěch oprávněného a v případě, že by tuto povinnost nesplnil, má oprávněný proti němu právo na peněžitou náhradu, kterou lze soudně a následně i exekučně vymáhat. Jako praktický příklad reálného břemene je například zřízení tzv. výměnku, jehož podstatou je právo určité osoby dožít v domě, který převedl na jinou osobu. Nabyvatel domu je pak podle smlouvy povinen poskytovat oprávněnému z reálného břemene určité požitky, jako je třeba nákup, odvoz k lékaři atp. a to po dobu života oprávněného.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace