« Zpět na seznam slovíček

Řízení o povolení vkladu zahájí katastrální úřad na návrh některého z účastníků řízení, kdy tento návrh se podává pouze na stanoveném formuláři, který obsahuje náležitosti stanovené v § 14 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, a to včetně potřebných příloh a zaplacení správního poplatku.  Nejjednodušší způsob, jak návrh na vklad vytvořit, je v aplikaci katastrálního úřadu “Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí” dostupné na https://nv.cuzk.cz/Web/Uvod.aspx.

Katastrální úřad po zahájení řízení informuje osoby, jejichž práva zapsaná v katastru se podle navrhovaného zápisu mají změnit nebo zaniknout, a to buď prostřednictvím služby sledování změn, do datové schránky, nebo doporučeným dopisem.

Po odeslání informace výše uvedeným osobám běží lhůta 20 dnů. Po jejím uplynutí katastrální úřad rozhodne, že se vklad povoluje, jestliže jsou podmínky pro povolení vkladu splněny (v opačném případě návrh zamítne).

V ideálním případě dojde o povolení a provedení vkladu, o čemž katastrální úřad zašle účastníkům řízení vyrozumění.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace