« Zpět na seznam slovíček

Skrytá vada je taková vada předmětu plnění, která existovala již v okamžiku přechodu nebezpečí škody na věci na nového vlastníka, při převzetí nebyla zřejmá a vyšla najevo dodatečně. Jedná se tedy o vadu, která není v první chvíli viditelná a nejde odhalit při koupi ihned po vyzkoušení či prohlídce věci. Často se vyskytují skryté vady u nemovitostí či koupi automobilů a dalších různých věcí jako jsou počítače a mobilní telefony, kdy až po nějaké době může vyjít najevo vada, která nebyla a nemohla být zřejmá dříve. U nemovitostí to může být například nadměrná vlhkost u zmíněné koupě automobilu skrytá vada motoru, co nebyla zjistitelná při zkoušce a tak podobně. Skrytá vada opravňuje kupujícího dodatečně požadovat na prodávajícím práva z vad u koupě ve formě slevy z kupní ceny, a nebo v případě, že se jedná o vadu podstatnou může také od smlouvy odstoupit.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace