« Zpět na seznam slovíček

Smlouvou o smlouvě budoucí se alespoň jedna strana zavazuje v budoucnu, po vyzvání a ve sjednané lhůtě uzavřít smlouvu, jejíž obsah je alespoň obecně ujednán. Obsahem a smyslem budoucí smlouvy je tedy závazek uzavření smlouvy v předem dohodnuté podobě. Jestliže není dohodnuta doba, do kdy je nutné budoucí smlouvu uzavřít, platí lhůta 1 roku. Už při sjednání smlouvy o smlouvě budoucí je vždy potřeba dohodnout se alespoň obecným způsobem na obsahu budoucí smlouvy. Ze smlouvy o smlouvě budoucí vyplývá povinnost dohodnutou smlouvu do určité doby uzavřít, ledaže se okolnosti natolik změní, že její uzavření nelze rozumně požadovat. V případě, že by v budoucnu strana odmítla předjednanou smlouvu uzavřít, lze se domáhat uzavření smlouvy soudně.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace