« Zpět na seznam slovíček

Smluvní strany jsou osoby, které činí právní jednání – uzavírají smlouvu.

Ve světě realit se nejčastěji jedná o prodávajícího (vlastníka nemovitosti) a kupujícího. U smlouvy darovací se smluvní strany nazývají dárce a obdarovaný, případně může ve smlouvě figurovat oprávněný a povinný z věcného břemene, které se smlouvou zároveň zřizuje.

Každá smluvní strana musí být ve smlouvě náležitě identifikována, kromě jména je vhodné uvést bydliště a datum narození. Na konci smlouvy musí být samozřejmě každý účastník smlouvy podepsán s úředním ověřením, aby se listina dala použít jako vkladová listina na katastr nemovitostí. Pokud se některá smluvní strana účastní uzavření smlouvy prostřednictvím svého zmocněnce, musí být ke smlouvě přiložen originál řádné plné moci.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace