« Zpět na seznam slovíček

Stavba je jakékoli stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jeho stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Každá stavba nemusí být nutně nemovitost.

Podle občanského zákoníku je stavba součástí pozemku s výjimkou staveb dočasných.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace