« Zpět na seznam slovíček

Povolení k provedení některých druhů staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, které na základě žádosti stavebníka vydává místně příslušný stavební úřad. Platí, že stavební povolení je zapotřebí ke každé stavbě, pokud stavební zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. Ve stavebním povolení určí stavební úřad podmínky pro provedení stavby a případně také pro její užívání.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace