« Zpět na seznam slovíček

Rada obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce (případně rada kraje v zákonem stanovených případech), vydává územní opatření o stavební uzávěře jako opatření obecné povahy podle správního řádu. Tím dojde k omezení nebo zákazu stavební činnosti ve vymezeném území, aby nedošlo ke ztížení nebo znemožnění budoucího využití území podle připravované územně plánovací dokumentace. Nelze však omezit nebo zakázat udržovací práce.

Proti návrhu územního opatření o stavební uzávěře lze podat námitky.

Rada, která stavební uzávěru vydala, může na žádost povolit výjimku z omezení nebo zákazu stavební činnosti, jestliže povolení výjimky neohrožuje sledovaný účel. Je teda určitá šance, že k realizaci stavebního záměru může dojít i na území postiženém stavební uzávěrou.

Vlastníkovi pozemku nebo stavby, jehož práva byla stavební uzávěrou omezena a byla mu tím způsobena majetková újma, náleží náhrada. Vlastník musí podat písemnou žádost o náhradu (obci či kraji, jehož orgán vydal stavební uzávěru) a v této žádosti prokázat vznik majetkové újmy.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace