« Zpět na seznam slovíček

Pokud je nemovitost vyčleněna z vlastnictví původního vlastníka do svěřenského fondu, zjistíme tuto informaci z části A listu vlastnictví, kde bude místo původního vlastníka uvedeno jméno svěřenského správce a označení svěřenského fondu.

Motivací pro vyčlenění nemovitosti do svěřenského fondu může být například skutečnost, že je tím chráněna před budoucími věřiteli zakladatele fondu (původního vlastníka), nebo že je vyjmuta z dědického řízení v případě jeho úmrtí.

Při zápisu svěřenského fondu do katastru nemovitostí proběhne klasické vkladové řízení, kdy vkladovou listinou bude smlouva mezi správcem a zakladatelem (při vyčlenění majetku při založení fondu bude tato smlouva zpravidla součástí notářského zápisu o statutu fondu).

Placení daně z nabytí nemovitosti se na svěřenský fond nevztahuje, jelikož se při vyčlenění majetku nejedná o úplatný převod. Svěřenský fond je ale poplatníkem daně z nemovitých věcí stejně jako kterýkoliv jiný vlastník.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace