« Zpět na seznam slovíček

Z pohledu práva nemovitostí se s pojmem svěřenský správce můžeme setkat na listu vlastnictví v části A, tedy v části, kde běžně najdeme jméno vlastníka nemovitosti. Svěřenský správce není vlastníkem dané nemovitosti, nicméně při správě nemovitosti vyčleněné do svěřenského fondu nevykonává svoji funkci v roli pouhého zástupce, ale vlastnické právo k nemovitosti vykonává přímo, a to svým vlastním jménem.

Činnost svěřenského správce musí směřovat nejenom k zachování majetku a udržení jeho hodnoty, ale musí i dbát o jeho rozmnožení a uplatnění v zájmu beneficienta. Se spravovanou nemovitostí tedy může činit cokoliv, co je nutné a užitečné. Lze si tedy představit, že může dojít i k prodeji.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace