« Zpět na seznam slovíček

 

Újma je širší pojem, než je škoda, která v sobě zahrnuje oba tyto pojmy a v zásadě se dělí na majetkovou újmu (škoda) a nemajetkovou újmu. Újmou je jak újma na osobě (zlomená ruka, duševní útrapy, způsobené ztrátou blízké osoby), tak újma na právech (snížená důstojnost, ztráta dobré pověsti a jména), tak i újma na majetku (poškození věci…). Nemajetková újma nelze objektivně finančně vyčíslit. Určuje se podle jednotlivých konkrétních případů. V zásadě se nemajetková újma hradí tehdy, zasáhne-li škůdce do přirozených práv člověka jako je život, zdraví, soukromí, čest, jméno, důstojnost atd. Nemajetková újma má různou podobu – fyzickou bolest, ztížení společenského uplatnění, duševní útrapy a všechny tyto podoby nemajetkové újmy je třeba odčinit. Nemajetková újma se poté nahrazuje podle své intenzity, osobám, které újmu vnímají jako své osobní neštěstí a v mezích určených zákonem (občanským zákoníkem).

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace