« Zpět na seznam slovíček

Ukončení nájemní smlouvy představuje zánik závazku vyplývajícího z nájemní smlouvy, jehož lze docílit dohodou stran, výpovědí jedné ze stran nebo odstoupením od smlouvy. Byla-li ujednána doba nájmu, zanikne závazek uplynutím dané doby, pakliže nedošlo k ukončení dříve pro některý z výše uvedených důvodů. Nájem skončí také v případě zániku pronajaté věci (například shoření bytu).

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace