« Zpět na seznam slovíček

Jde o hodnotu, o níž se majetek poškozeného nerozrostl v důsledku způsobené škody (deliktu způsobeného škůdcem), přesto že se rozrůst měl, tzn. v případě, že by nedošlo ke škodě, tak by za standardního sletu událostí majetek poškozeného vzrostl. Lze jej tedy označit za jeden z druhů způsobené škody, a sice za to, co poškozenému „ušlo“. Hradí se jako součást náhrady škody a nahrazuje se poškozenému v penězích, tak že je nutné objektivně posoudit rozsah majetku, kterého by poškozený dosáhl při přirozeném běhu událostí. Za typický příklad, kdy dochází k ušlému zisku lze uvést náhradu za ztrátu na výdělku, která vznikla v důsledku pracovní neschopnosti zapříčiněné ublížením na zdraví.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace