« Zpět na seznam slovíček

Postup orgání státní správy a místní samosprávy, jehož úkolem je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území (spočívající ve vyváženém vztahu pro životní prostředí, hospodářský rozvoj a obyvatelnost daného území). Jeho nástroji jsou územně plánovací podklady, politika územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, územní řízení, územní opatření a úprava vztahů v území. Působnost ve věcech územního plánování vykonávají především orgány obcí a krajů a také ministerstvo pro místní rozvoj.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace