« Zpět na seznam slovíček

Listinu, která se předkládá katastrálnímu úřadu spolu s návrhem na vklad, je nutné opatřit úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem. U obou variant podpisu musí katastrální úřad zjistit jeho pravost, což u uznávaného elektronického podpisu provede zkoumáním kvalifikovaného certifikátu, na němž je uznávaný elektronický podpis založen. Tento certifikát musí obsahovat jméno, příjmení a údaj, který umožňuje jednoznačnou identifikaci podepisující osoby.

V případě, že je listina podepsána uznávaným elektronickým podpisem, může být na katastrální úřad také elektronicky zaslána, a to výhradně prostřednictvím datové schránky.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace