« Zpět na seznam slovíček

Věcí se rozumí předmět (objekt) práva, ke kterému mohou vznikat majetková práva, zejména právo vlastnické. Občanský zákoník věc označuje jako vše co je odlišné od člověka a slouží k potřebě lidí. Pojmovými znaky věci jsou ovladatelnost (lze si ji přivlastnit a ovládat) nebo použitelnost (tzn. schopnost sloužit k potřebě osob – být užitečné). Věcí jsou tedy i ovladatelné přírodní síly, se kterými lze obchodovat. Naopak je důležité vědět, že věcí není živé zvíře a lidské tělo, jakož i jeho část, ať už je živé či nikoliv. Základní dělení věcí je na movité a nemovité, hmotné a nehmotné. Věc je ve smyslu předmětu práva protikladem osoby, jakožto subjektu práva.

 

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace