« Zpět na seznam slovíček

Věcné břemeno představuje nejčastěji povinnost vlastníka nemovitosti zdržet se určitého chování, nebo naopak jisté chování strpět, a to ve prospěch oprávněného. Taková věcná břemena nazýváme služebnostmi.

Méně často se setkáváme s věcnými břemeny, kdy je povinný, tedy vlastník nemovitosti, povinen aktivně něco vykonat ve prospěch oprávněného, např. odevzdat část úrody ze svého pozemku. Pak hovoříme o takzvaných reálných břemenech.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace