« Zpět na seznam slovíček

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Prakticky tedy osoba oprávněná provést vidimaci zkopíruje předložený dokument a opatří ho ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka, a to buď přímo na vidimované listině nebo na listu pevně s ní spojeném.

Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy.

Po provedení vidimace se vidimovaná listina označí tak, aby text na ní nemohl být po provedené vidimaci doplňován.

V některých případech vidimace není možná, například u listin, jejichž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit – občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba.

Pro oblast práva nemovitostí je důležité upozornit na nemožnost vidimace geometrického plánu, tedy je potřeba si od zeměměřického inženýra opatřit vždy dostatečný počet geometrických plánů.

Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30,- Kč.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace