« Zpět na seznam slovíček

Při aplikaci výhrady vlastnického práva v rámci převodu nemovitosti dojde k tomu, že kupujícímu vznikne povinnost převést na požádání nemovitost prodávajícímu za úplatu zpět.

Strany kupní smlouvy si musí vrátit poskytnutá plnění, tedy kupující vrátí nemovitost v původním stavu a prodávající vrátí kupní cenu.

Nebyla-li ujednána lhůta, ve které má prodávající právo žádat vrácení nemovitosti, platí desetiletá prekluzivní lhůta.

U nemovitostí, jakožto věcí zapsaných do veřejného seznamu (katastru nemovitostí), platí, že nemovitost lze následně zatížit jen se souhlasem toho, pro koho je právo zpětné koupě ve veřejném seznamu zapsáno, tedy se souhlasem původního majitele (prodávajícího).

Výhradu zpětné koupě lze u převodu nemovitosti použít teprve od účinnosti nového občanského zákoníku od 1.1.2014, do té doby platila jen pro věci movité.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace