« Zpět na seznam slovíček

Výměra pozemku je jeho rozloha v m² jako údaj zapsaný v katastru nemovitostí.

Podkladem pro výpočet výměry je geometrické a polohové určení parcely, jehož přesnost se může s ohledem na dobu jeho pořízení pohybovat i v řádu metrů. Z tohoto důvodu nedoporučujeme uvádět do kupních smluv výměru, neboť reálná výměra se může lišit od údaje zapsaného v katastru nemovitostí. A obecně platí, že kupující má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, pokud má pozemek menší výměru, než jaká byla v kupní smlouvě o jeho převodu sjednána.

Geometrické a polohové určení pozemku lze zpřesnit postupem dle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a dle nových hranic vyhotovit geometrický plán.

Dle něj se pak do katastru nemovitostí zapíše zpřesněné polohové určení pozemku a jemu odpovídající zpřesněná výměra parcely.

Údaj o výměře lze najít i ve volně dostupném Nahlížení do KN https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ u každé parcely.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace