« Zpět na seznam slovíček

Vyšší moc je zvláštní druh právní skutečnosti, spočívající v mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události, která způsobí škodu a které nelze zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. Za tuto nastalou skutečnosti nikdo obvykle neodpovídá, protože jde o okolnost zásadně vylučující odpovědnost za škodu. Osvobozuje tedy dlužníka od povinnosti splnit závazek nebo nahradit škodu. Vyšší mocí je například živelní pohroma jako je zemětřesení či povodeň, revoluce, válka apod.

 

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace