« Zpět na seznam slovíček

Zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) nabyl účinnosti dne 3.3.2020 a jedná se o první ucelenou legislativní úpravu oblasti trhu s realitami, jejímž účelem je zvýšit kvalitu služeb poskytovaných realitními zprostředkovateli a kultivovat realitní trh.

Mezi nejdůležitější požadavky plynoucí z tohoto zákona patří požadavek na odbornou kvalifikaci (způsobilost) realitních zprostředkovatelů a osob, prostřednictvím kterých je realitní zprostředkování vykonáváno.

Všichni realitní zprostředkovatelé musí doložit splnění nových podmínek živnostenskému úřadu do 3.3.2021, což je lhůta prodloužená v souvislosti s pandemií COVID-19.

Zároveň došlo ke změně v druhu živnosti, kdy realitní zprostředkování již nespadá pod živnost volnou, ale i stávající realitní zprostředkovatelů mají povinnost ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace