« Zpět na seznam slovíček

Zastavitelnou plochou je plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.

Naopak na nezastavitelných pozemcích lze pouze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace