« Zpět na seznam slovíček

Způsob využití pozemku je definován katastrálním zákonem a jeho prováděcím předpisem. O legálním způsobu využití pozemku evidovaném v katastru nemovitostí rozhoduje například stavební úřad, orgán ochrany zemědělského nebo lesního půdního fondu, vodohospodářský orgán, orgán ochrany životního prostředí apod. Číselník způsobu využítí pozemku je veden státní správou zeměměřičství a katastru na http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Ciselniky-ISKN/Ciselniky-k-nemovitosti/Zpusob-vyuziti-pozemku.aspx

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace