« Zpět na seznam slovíček

Při realizaci prodeje nemovitosti je samozřejmě žádoucí využít institutu úschovy peněžních prostředků (kupní ceny), a to buď u advokáta, notáře nebo u banky. Na našem blogu si můžete přečíst článek, který jednotlivé druhy úschov podrobněji porovnává.

Bankovní úschova je obecně považována za bezpečnou a někteří klienti ji upřednostňují vzhledem ke stabilitě a dobré pověsti jimi zvolené banky.

Vztah bankovní úschovy bývá založen trojstrannou smlouvou mezi kupujícím, prodávajícím a vybranou bankou. Smlouvy se obvykle nazývají smlouva o jistotním účtu nebo o vázaném účtu.

Nevýhodou bankovní úschovy je nižší flexibilita bankovních právních oddělení. Smlouvu nejspíš obdržíte k nahlédnutí pouze ve formátu .pdf a o každou individuální úpravu budete muset žádat. Pokud by požadovaných změn bylo větší množství, můžou být bankou zpoplatněny.

Banka vám navíc neposkytne službu úschovy listin (kupní smlouvy a návrhu na vklad na katastr). Úschova listin je důležitá pro dobu od podpisu kupní smlouvy do okamžiku načerpání kupní ceny do bankovní úschovy.

Další nevýhodou je také vyšší cena bankovní úschovy ve srovnání s jinými druhy úschov (cca 10.000 – 20.000,- Kč dle výše uschované částky), přičemž je potřeba počítat ještě s cenou za úschovu listin u jiného subjektu.

Cena advokátní úschovy bývá sjednána jako smluvní odměna advokáta, kdy oproti ceně bankovní úschovy je často výrazně nižší. Stěžejní část odměny advokáta totiž tvoří odměna za sepis kupní smlouvy a návrhu na vklad, kdy provedení úschovy peněz a listin většinou cenu navýší už jen v řádech nižších tisícikorun.

V rámci přehlednosti cen našich služeb máme zveřejněny jednotlivé balíčky právních služeb, kde je vždy uvedeno, zda úschova kupní ceny a listin je či není v ceně zahrnuta. Bezpečnost advokátní úschovy je naší nejvyšší prioritou, jak si můžete přečíst v několika nejdůležitějších bodech shrnujících podmínky úschovy u nás zde.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace