« Zpět na seznam slovíček

Advokátní úschova znamená, že peníze jsou vždy uloženy na zvláštním účtu vedeném na jméno advokáta. Advokátní úschova se řídí Usnesením představenstva České advokátní komory. Notářská i advokátní úschova jsou vázané řadou vnitřních stavovských předpisů. Tím si obě zajišťují svou důvěryhodnost. Advokátní kancelář (jako schovatel) vystupuje jako nezávislá třetí osoba, která zajišťuje prostřednictvím advokátní úschovy, že smluvní strany řádně splní to, na čem se dohodly. Na jednom účtu může být vždy pouze jedna úschova. Majetek klienta je oddělený od majetku advokáta. Proto nehrozí jeho zahrnutí do pozůstalosti, majetkové podstaty při úpadku advokáta nebo jeho ohrožení v exekuci vedené proti advokátovi. Složení peněz na účet advokátní úschovy je povinen advokát klientovi potvrdit na jeho žádost, my naše klienty vždy automaticky vyrozumíváme e-mailem o jakémkoliv pohybu na úschovním účtu.

Advokátní úschova se používá zejména k úschově peněžních prostředků nebo listin v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy na nemovitosti, s vypořádáním společného jmění manželů, s vypořádáním spoluvlastnických podílů, dále také v rámci obchodních vztahů, jako úschova důležitých rodinných nebo obchodních listin, cenných papírů, jako ochrana finančních prostředků před odcizením a z různých dalších důvodů.

Odměna (cena) advokáta za úschovu peněz je smluvní a advokátní tarif tuto otázku neupravuje. Na výši odměny se tedy musí advokát s klientem smluvně dohodnout.  Zatímco cena notářské úschovy je vázána tarify, od nichž se notář nemůže odchýlit (viz srovnávací tabulka níže).

Hodnota nemovitosti Minimální cena notářské úschovy Cena advokátní úschovy u nás
3 000 000 Kč 9 600 Kč 5 500 Kč
5 000 000 Kč 13 600 Kč 5 500 Kč
10 000 000 Kč 23 600 Kč 5 500 Kč
20 000 000 Kč 33 600 Kč 5 500 Kč

(1/10 z ceny uvedené u notářské úschovy, pokud notář sepsal i kupní smlouvu formou notářského zápisu, za jejíž sepis si však opět naúčtoval cenu dle hodnoty nemovitosti vypočtenou dle notářského tarifu)

Úschovu u realitního zprostředkovatele nedoporučujeme a většina renomovaných realitních kanceláří již v dnešní době úschovu ani nenabízí. Uspokojení případných škod způsobených realitní kanceláří (společností s.r.o.) je možné v případě insolvenčního řízení jen z jejího obchodního jmění, o jehož výši nemá klient při uzavírání kupní smlouvy žádné povědomí. Proto vždy doporučujeme uzavřít v souvislosti s kupní smlouvou na dům, byt či pozemek úschovu u advokáta, notáře či banky. Přečtěte si v našem článku podrobnější srovnání těchto tří subjektů. 

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace