« Zpět na seznam slovíček

Družstevní byt je byt ve vlastnictví bytového družstva, jehož člen je oprávněn byt užívat. Znamená to tedy, že družstevní byt fakticky nenáleží do vlastnictví kupujícího, ale bytového družstva, a právě jemu svědčí vlastnické právo. Uživatel bytu vlastní v příslušném družstvu družstevní podíl, se kterým v zásadě bývá spojeno právo nájmu družstevního bytu. Obyvatele v družstevním bytě jsou pouhými nájemníky bytu, nikoliv jeho vlastníky. Byty v družstevním vlastnictví se převádějí na základě smlouvy o převodu podílu v družstvu (družstevního podílu či také „smlouvy o převodu družstevního bytu“).

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace