« Zpět na seznam slovíček

Bytové spoluvlastnictví je specifickým druhem spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Může vzniknout, pokud je součástí nemovité věci dům alespoň s dvěma byty nebo dvěma nebytovými prostory (tzv. jednotky). Bytové spoluvlastnictví tak vzniká až po vzniku jednotek, a to přeměnou z podílového spoluvlastnictví k dané nemovité věci. Spoluvlastník je vlastníkem jednotky, zároveň je však i podílovým spoluvlastníkem společných částí. Jelikož se jedná o specifický druh spoluvlastnictví, zákon tak speciálně upravuje práva a povinnosti vlastníků jednotek. Pro správu domu a pozemku často bývá zakládána právnická osoba, kterou je Společenství vlastníků jednotek.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace