« Zpět na seznam slovíček

Právnická osoba je uměle vytvořený subjekt, který může v právních vztazích vystupovat jako člověk. Jedná se tedy o právní konstrukci, které právní řád dává právní osobnost, tedy možnost pro sebe nabývat práva a zavazovat se povinnostem od svého vzniku do svého zániku. Tak právnická osoba činí skrze oprávněné osoby, jako je například její statutární orgán. Dělíme je na právnické osoby soukromého a veřejného práva. Mezi soukromoprávní patří například obchodní korporace, spolky a další. Právnické osoby veřejného práva jsou pak například veřejnoprávní korporace, jako jsou obce a kraje. Za právnickou osobu se v oblasti soukromého práva považuje i stát.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace