« Zpět na seznam slovíček

Cena za právní služby je stanovena buď dohodou s klientem (smluvní odměna) nebo právním předpisem (advokátní tarif). Smluvní odměna se v advokátních kancelářích stanovuje jako úkonová, paušální nebo hodinová odměna. V naší advokátní kanceláři uplatňujeme odměnu smluvní, kdy klient má vždy předem představu, kolik ho daná služba bude stát.

Advokátní tarif se používá v agendách poskytování právní služby, kdy hodnota právních služeb se odvíjí od počtu úkonů právní pomoci. Kdy každý úkon právní pomoci má svoji hodnotu. Úkonem právní pomoci je tak např.: převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb, písemné podání soudu nebo jinému orgánu týkající se věci samé, odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení, popřípadě stížnosti proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení a vyjádření k nim a jiné. Výše odměny (za jeden úkon právní pomoci) je závislá na částce, o kterou probíhá soudní spor.

Advokát má také nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie. Advokát se může s klientem dohodnout na přiměřené paušální částce jako náhradě veškerých nebo některých hotových výdajů, jejichž vynaložení se předpokládá v souvislosti s poskytnutím právní služby. Advokátu také náleží náhrada za čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím právní služby při úkonem prováděných v místě, které není sídlem nebo bydlištěm advokáta, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace