« Zpět na seznam slovíček

Jedná o pojem související s druhem nemajetkové újmy v případě, že škůdce poškozenému zničí ze škodolibosti nebo svévole věc, o které věděl, že je poškozenému velice blízká (vzácná) a měla pro něho nevyčíslitelnou nemajetkovou hodnotu (oblibu). Tato obliba je vyvolána vlastnostmi věci, kdy se bere na zřetel osobní vztah poškozeného k věci, takže ji nelze nahradit jinou věcí. Jedná se někdy i o věc, která by pro jiného byla bezcenná a dotýká se pouze osobně poškozeného, kterou váže ke své minulosti, rodině či přátelům. Jedná se o věci, se kterými jsou spojeny zvláštní vzpomínky (fotografie, hračky, knihy, díla vázané k rodinnému dědictví atp.). V těchto případech se nahrazuje i tato zvláštní obliba, která se promítá ve výši náhrady škody poškozenému. Výše této náhrady tedy i mnohonásobně může přesahovat skutečnou hodnotu věci z pohledu dalších osob.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace