« Zpět na seznam slovíček

Je veřejným seznamem exekucí vedeným Exekutorskou komorou ČR. Výpis z centrální evidence exekucí je možné získat prostřednictvím webových stránek www.ceecr.cz, osobně v sídle Exekutorské komory ČR v Praze nebo v Brně, případně také na pobočce České pošty s Czech Pointem. Tato evidence primárně umožňuje zjišťovat informace o konkrétních exekučních řízeních, zda je proti konkrétní osobě vedena exekuce podle exekučního řádu, který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce, o jakou vymáhanou povinnost se jedná, kdy byl soudní exekutor pověřen vedením exekuce, zda byla pravomocně odložena či zastavena apod.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace