« Zpět na seznam slovíček

Exekuce je nucený výkon exekučního titulu, kterým je zpravidla vykonatelné rozhodnutí nebo notářský zápis se svolením k vykonatelnosti. Jedná se o vynucení splnění povinnosti, která nebyla plněna dobrovolně. Zde se pak rozlišuje výkon rozhodnutí a exekuce. Peněžitého plnění se vykonává např. formou srážek ze mzdy, přikázání pohledávky, správa nemovité věci, prodej movitých věcí nebo prodej nemovitostí, postižení závodu nebo zřízení soudcovského zástavního práva k nemovitým věcem. Nepeněžitou povinnost pak lze vymáhat vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci nebo provedením prací a výkonů.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace