« Zpět na seznam slovíček

Česká advokátní komora známá pod zkratkou „ČAK“ je veřejnoprávní korporace, která není součástí státu. Je to právnická osoba veřejného práva zřizována zákonem. Můžeme ji označit jako samosprávnou profesní organizaci, která vykonává veřejnou správu na úseku advokacie. Jejím účelem a současně smyslem je zajišťovat ochranu a garantovat kvalitu právních služeb poskytovaných advokáty v České republice. Jako stavovská organizace sdružuje všechny advokáty v České republice, přičemž členství v této organizaci je povinné. Na internetových stránkách České advokátní komory najdete seznam všech advokátů. Tato stránka Vám usnadní najít vhodného advokáta z Vašeho okolí a z oblasti, ve které právě hledáte právní pomoc.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace