« Zpět na seznam slovíček

Každá budova se označuje buď číslem popisným, nebo číslem evidenčním. Toto číslo přiděluje obec. Náklady na umístění tabulky s číslem evidenčním nese vlastník budovy. Příslušenství budovy, která jsou součástí jednoho celku (typicky například kůlny atd) se neoznačující samostatným evidenčními čísly. Evidenční číslo domu se přiděluje v případě, že dle zákona není potřeba číslo popisné. Evidenční číslo přiděluje příslušný obecní úřad stavbám pro rodinnou rekreaci, stavbám dočasným a budovám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení (s určitými výjimkami).

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace