« Zpět na seznam slovíček

Pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly (bez úrovňových křížení a s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd), která se dělí na dálnice I. a II. třídy (rychlostní komunikace). Je označena dopravní značkou „Dálnice“ Jejich využití je až na výjimky podmíněno zakoupením platné dálniční známky.  Na dálnici není povolen pohyb pěších osob. Na dálnici je dovolen pouze provoz motorových vozidel a jízdních souprav, jejichž nejvyšší dovolená rychlost není nižší než 80 km/h. V úseku dálnice procházejícím obcí je dovolen i provoz motorových vozidel a jízdních souprav pro veřejnou hromadnou dopravu, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší než 65 km/h. Současná délka dálniční sítě v České republice je 1 257 km. Mapa české dálniční sítě je k dispozici zde.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace