« Zpět na seznam slovíček

Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními vozidly, jinými vozidly a chodci. K pozemní komunikaci se řadí i pevná zařízení nutná pro zajištění užití a bezpečnosti Dělí se na dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace. Na každém druhu pozemní komunikace platí jiná pravidla, kterými se musí účastníci řídit při účasti na provozu. Pozemní komunikace je nemovitou věcí, která se nezapisuje do katastru nemovitostí. Místní komunikace jsou typicky pozemkem a patří do vlastnictví příslušné obce (města). Dálnice a silnice pak náleží do vlastnictví jednotlivých krajů, ve kterých se nachází. Účelové komunikace jsou poté ve vlastnictví fyzických či právnických osob. Jednotlivý vlastníci všech druhů komunikací jsou povinni jejich řádnou správou, tj. zajištění bezpečného užití jejich uživateli pro stanovený účel (přeprava).

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace