« Zpět na seznam slovíček

Nepřesné označení pro zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. Jedná se o daň z nabytí nemovitých věcí, tedy právního předpisu, jehož předmětem je zdanění úplatného nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Pro více informací viz daň z nabytí nemovitých věcí.

Aktuálně:

Až do 26.9.2020 byl každý kupující, který si chtěl do svého vlastnictví převést nemovitou věc, zatížen daní z nabytí nemovitých věcí. Za každou zakoupenou nemovitost musel kupující zaplatit daň odpovídající 4 % z kupní ceny (popř. obvyklé ceny, vyměřené finančním úřadem), kdy tato se leckdy mohla vyšplhat až do statisíců korun.

Tato daň je nyní zrušena. Poslanecká sněmovna ke dni 26.9.2020 zrušila zákonné opatření Senátu č. 340/203 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ze kterého vyplývá povinnost daň platit.   

Přijetím zákona daň z nabytí nemovitých věcí zcela zaniká, proto se daň z nabytí nemovitých věcí již nebude vztahovat na ty případy, které budou předloženy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí ode dne 26. 9. 2020 (tj. ode dne účinnosti zákona) a později.

Zákon rovněž vymezil, že se placení daně nebude vztahovat také na případy, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. 3. 2020. To znamená, že pokud jste měli daňovou povinnost stanovenou na datum od konce března, tj. vklad práva do katastru nemovitostí byl proveden v prosinci 2019 a později, daň již platit nemusíte! Avšak na zavkladování práv do katastru nemovitostí před tímto datem, tj. v listopadu 2019, na ty se daňová povinnost stále vztahuje, a je tedy povinnost daň zaplatit!

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace