« Zpět na seznam slovíček

Darovací smlouva je právním důvodem ke vzniku závazkového právního poměru nazývaného darování. Stranami darovací smlouvy jsou dárce a obdarovaný. Účelem darování je bezúplatně převést vlastnické právo k věci. Darování je dobrovolné a bezúplatné převedení vlastnického práva k určité věci.

Darování se realizuje buď fakticky, předáním daru, nebo konsenzuálně, prostřednictvím smlouvy. V případě nemovitostí zákon požaduje písemnou formu této smlouvy, resp. zákon stanoví, že písemná forma darovací smlouvy musí být při darování věci zapsané do veřejného rejstříku (nejen věci nemovité, ale i např. ochranné známky, obchodní podíly atd.)

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace