« Zpět na seznam slovíček

Darovací smlouvou můžeme převést (darovat) celý pozemek, byt nebo dům, nebo jen příslušné podíly. Jedná se o tzv. spoluvlastnické podíly. Tyto podíly musíme v darovací smlouvě vyjádřit příslušným zlomkem, například  1/3 . Do darovací smlouvy uvedeme, že převádíme pouze spoluvlastnický podíl.

U pozemku je nutné, aby nejprve došlo k rozdělení příslušného pozemku, tzv. rozparcelování.

Při darování vlastnického podílu na nemovitosti nezapomeňte na předkupní právo mezi spoluvlastníky. Předkupní právo se však netýká bezúplatných převodů podílu na nemovitosti mezi blízkými příbuznými a blízkými osobami. Jinak se ale nevyhnete povinnost nabídnout příslušný spoluvlastnický podíl ke koupi všem ostatním spoluvlastníkům. Pokud by ale osoba blízká, na kterou se podíl převádí, chtěla následně tento darovaný podíl prodat, musí postupovat podle ustanovení o předkupním právu a ostatním spoluvlastníkům nabídnout svůj podíl ke koupi, jelikož je novým spoluvlastníkem.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace