« Zpět na seznam slovíček

Zápis, jenž osvědčuje existenci jistého práva nebo povinnosti. Děje se tak z důvodu naplnění zásady publicity. Příkladem může být rozhodnutí katastrálního úřadu o výmazu zástavního práva k určité nemovitosti. Ve chvíli, kdy dlužník splní svůj dluh, zanikne pohledávka věřitele a společně s ní i zástavní právo, které pohledávku zajišťovalo. Katastrální úřad tak následně zástavní právo nezruší, ale rozhodnutím o výmazu zástavního práva pouze deklaruje, že dané právo zaniklo. Opakem deklaratorního zápisu je zápis konstitutivní.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace