« Zpět na seznam slovíček

Dlužník má povinnost uspokojit pohledávku věřitele vůči jeho osobě. To, co má být věřiteli plněno, je z dlužníkova pohledu dluhem (například povinnost vrátit zapůjčené peníze). Může se jednat o dluh peněžitý i nepeněžitý, oba druhy lze zajistit nebo utvrdit. Peněžitý dluh se skládá z jistiny a příslušenství. Při nesplnění dluhu se dlužník dostává do prodlení.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace