« Zpět na seznam slovíček

Osoba fyzická či právnická, jejíž pohledávka za dlužníkem je přiznána vykonatelným soudním rozhodnutím (či jemu podobným rozhodnutím, kterým může být vykonatelný rozhodčí nález či vykonatelný notářský zápis) a jehož pohledávka je zajištěna zástavním právem či přímo vykonatelnou pohledávkou.

Dražebními věřiteli jsou tak zejména zástavní věřitelé, věřitelé, jejichž pohledávky jsou zajištěny omezením převodu nemovitosti nebo zadržovacím právem, správce daně, správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny provádějící veřejné zdravotní pojištění, jejichž pohledávky se uspokojují prostřednictvím dražby.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace