« Zpět na seznam slovíček

Fundace je právnická osoba vytvořená majetkem vyčleněným k určitému účelu. Její činnost se váže na účel, k němuž byla zřízena. Fundace se dá jednoduše shrnout jako na účelové sdružení majetku, nadané právní subjektivitou.

Fundace bývají nejčastěji zřizovány v podobě nadací, nadačních fondů a soukromoprávních ústavů. Mezi nejznámější nadace a nadační fondy v ČR jsou zřizovány zejména pro pomoc nemocným a dětem a k charitativním účelům.

Existují však také veřejnoprávní fundace, zřizované na základě zákona, jde především státní fondy (Státní fond životního prostředí, Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní fond dopravní infrastruktury, Státní zemědělský intervenční fond apod.). ústavy veřejného práva (Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář), příspěvkové organizace státu, obcí a krajů, veřejné výzkumné instituce a další právnické osoby, pokud mají majetkový základ a samostatně určený účel financovaný z veřejných prostředků.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace