« Zpět na seznam slovíček

U staveb, které nevyžadují kolaudační souhlas, je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu svůj záměr započít s užíváním dané stavby, a to nejméně 30 dnů předem. S užíváním může být započato, jestliže stavební úřad nerozhodne do měsíce od podání oznámení o zákazu užívání stavby, anebo následující den poté, co stavební úřad provede kontrolní prohlídku, při níž neshledá žádné nedostatky.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace