« Zpět na seznam slovíček

Stavebníkem je dle stavebního zákona osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení. Stavebníkem je i právní nástupce této osoby, a dále osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti. Stavebníkem se rozumí též investor a objednatel stavby.

Stavebník je vždy účastníkem  společného územního a stavebního řízení.

Stavebník nemusí být zároveň vlastníkem stavby.

V občanském zákoníku je stavebníkem nazývána také osoba, které svědčí právo stavby.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace