« Zpět na seznam slovíček

Jedná se o smlouvu, kterou se komisionář zavazuje, že zařídí vlastním jménem pro komitenta na jeho účet určitou záležitost, a komitent se zavazuje zaplatit komisionáři úplatu a úhradu nákladů. Smluvními stranami obvykle bývají dva podnikatelé. Dříve to byla podmínka, nyní už tato podmínka vyžadována není.

Základní rys komisionářské smlouvy a rozdíl oproti smlouvě klasické příkazní představuje fakt, že tato činnost je prováděna na účet komitenta, přitom však jménem komisionáře. Na rozdíl od smlouvy mandátní, kdy mandatář zastupuje mandanta přímo, jde tedy o nepřímé zastoupení.

Typickým příkladem je tzv. komisní prodej zboží, kdy osoba nechá věc k prodeji někým jiným, a poté si pouze vezme peníze za prodej, který za ni provede komisionář.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace