« Zpět na seznam slovíček

Koupí rodinného domu se rozumí úplatný převod vlastnického práva k nemovitosti, která bývá většinou v katastru nemovitostí označena jako stavební pozemek s určitým parcelním číslem, jehož součástí je rodinný dům s určitým číslem popisným. K takovému pozemku pak obvykle přiléhá další pozemek či pozemky, označeny jiným číslem parcelním jako zahrada.

Od 1.1.2014, kdy došlo k aplikaci zásady, že stavba je součástí pozemku, v podstatě nekupujete rodinný dům, ale pozemek, jehož součástí tento rodinný dům je. Správnost identifikace nemovitosti jako předmětu převodu je klíčová pro úspěšné vložení kupní smlouvy do katastru nemovitostí. V opačném případě katastrální úřad řízení zastaví a návrh zamítne, jelikož se jedná o neodstranitelnou vadu smlouvy.

Vlastnické právo přechází na kupujícího teprve zápisem do katastru nemovitostí, a to se zpětným účinkem ke dni podání návrhu na vklad.

Přemýšlíte-li o koupi rodinného domu a potřebujete vytvořit či zkontrolovat kupní smlouvu, můžete využít našich balíčků právních služeb, které jsou koncipovány tak, aby byly pro klienty cenově výhodné a zahrnovaly komplex právních služeb.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace