« Zpět na seznam slovíček

Mediátor je speciálně školený odborník na mezilidskou komunikaci, vyjednávání a řešení konfliktů. Podle zákona o mediaci je mediátorem fyzická osoba, která je zapsaná v seznamu mediátorů. Mediátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s přípravou a výkonem mediace, a to i po vyškrtnutí ze seznamu mediátorů.

Osoba která může vykonávat funkci mediátora musí být bezúhonná, získala vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v navazujícím magisterském studijním programu v České republice a složila zkoušku mediátora a poté je zapsána v seznamu mediátorů.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace